Tay nắm âm cửa Euroware 7502

Kích thước:

  • 114*15*33mm
  • 177*15*33mm
  • 200*15*33mm
  • 402*15*33mm

Màu sắc: đồng/ đen/  xám